1WWW.jpg

Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKA
Každá objednávka uskutečněná na www.vyrobavencu.shop1.cz je považována za závaznou. Podáním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami. Kupní smlouva vzniká zaplacením a převzetím objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas k archivování svých osobních údajů. S osobními údaji bude postupováno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne získané údaje o kupujícím třetí osobě a použije je výhradně za účelem zrychlení a zkvalitnění služby internetového obchodu.
MOŽNOSTI OBJEDNÁVKY
Objednávat je možno následujícími způsoby:

Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“).
Elektronickou poštou (e-mailem).
Telefonicky.

Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
DODACÍ LHŮTA
Pokud je daná položka skladem, je zpravidla expedována do 5 a nejdéle do 10 pracovních dnů.
(zákazník je o době dodání informován e-mailem)
ZPŮSOB PLATBY
Prostřednictvím dobírky, kdy je platba vybrána při doručení zboží. Na základě domluvy je možné platbu provést převodem z bankovního účtu.
ZÁRUKA NA ZBOŽÍ
Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu. Neodpovídá však za vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného zpracování, používání nebo nedbalosti ze strany kupujícího. Nepatrné odchylky barevnosti a formátu nejsou považovány za vady. Zákazník má nárok reklamovat odebrané zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění vad.Kupující zašle reklamované zboží zpět prodejci. V reklamované zásilce musí být veškeré doklady o koupi. Kupující je povinen svojí reklamaci uplatnit písemně společně s reklamovaných zbožím. Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci bez zbytečných odkladů. Záruka na námi prodávané zboží se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu. Záruku lze uplatnit na vady materiálu vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým zpracováním při výrobě. Záruka dva roky se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném používání výrobku.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 má právo kupující odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od doručení zboží. Kupující neposílá vrácené zboží na dobírku, ale jako obyčejný balík České pošty. Po převzetí a kontrole vráceného zboží bude kupní cena (ponížená o manipulační poplatek 80Kč) vrácena převodem z účtu.
PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Obchodní podmínky jsou platné od data vyhlášení. Jakékoli změny jsou možné písemnou formou. Jednotlivá dílčí ujednání, která mění tyto obchodní podmínky, jsou platná pouze pokud dojde k jejich písemnému potvrzení prodávajícím.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit obsah těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnou legislativou České republiky.
Facebook-Business-Page.jpg
Untitled 2 - kopie.jpg
Untitled 2 - kopie.jpg
Právě probíhající AKCE
darek.jpg
POD V013 (3).JPG
Untitled 2 - kopie.jpg
Untitled 2 - kopie.jpg
Untitled 2 - kopie.jpg
Untitled 2 - kopie.jpg
Bc. Tesková Jitka
e-mail: vence.dekorace@email.cz

tel.: +420 721 611 683

Adresa: Příbram / Zdaboř V-248
http://vyrobavencu.shop1.cz/
https://www.facebook.com/vyroba.vencu
Lepší blázen s nápadama, nežli blbec bez fantazie... !

Neznámý autor
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one